Publiceren, maak jouw data beschikbaar

  • Maak data zeer toegankelijk voor anderen
  • Zeer effectief hergebruik van data in iedere applicatie
  • Minder afhankelijkheid van specifieke softwareleveranciers

Ambitie

Veel van de informatie in jouw organisatie is goed vindbaar. De vraag is echter: kun je deze data ook overal goed toepassen? Is het laagdrempelig genoeg voor anderen om jouw informatie te gebruiken? 

De wens om data, in welke applicatie dan ook, optimaal te kunnen gebruiken is sterk aanwezig. Ongeacht of het eigen data betreft of dat het afkomstig is van een externe bron, het moet efficiënt ingezet kunnen worden voor het betreffende doel. Data moet altijd het uitgangspunt zijn en applicaties moeten daar op aansluiten, niet andersom. 

Beperkingen huidige situatie

De data die je wilt gebruiken voor een specifiek doel, staat vaak in verschillende bronnen (databases, documenten, intern en extern) en is daardoor lastig eenduidig te distribueren. Informatie is immers niet overal even consistent en consequent georganiseerd of betekent simpelweg niet overal hetzelfde. 

Gevolg: er gaat veel tijd verloren in het samenvoegen van informatie en bij het toepasbaar maken van deze data. Behalve dat dit zeer inefficiënt is, is het ook foutgevoelig. Dit frustreert veel kansrijke ontwikkelingen.

Publiceren, maak data beschikbaar

 

Gewenste situatie

Je wilt relevante informatie bij elkaar brengen met als doel: deze informatie in één of meerdere applicaties toe te kunnen passen. Dat betekent behalve het slim structureren van data (zie ambitie 1), ook het zeer toegankelijk én eenduidig ontsluiten van jouw informatie. Zowel interne als externe applicaties sluit je dan efficiënt aan op deze data. Je omarmt open standaarden en haakt eenvoudig aan op de standaarden in jouw branche, of je zet zelf de nieuwe standaard.

Altijd met als doel: maak data bruikbaar tegen de kleinst mogelijke (tijds)investeringen en met de grootste kans op succesvol gebruik.

 

"Het werk dat op ons afkomt kunnen we niet aan, dit moeten we anders gaan organiseren. Slimmer met data omgaan is daarin essentieel."

 

Voor wie?

Voor organisaties die beperkingen ervaren in het gebruiken van data in diverse applicaties. Dit kan binnen een organisatie spelen, maar zeker ook als je data wilt delen met derden. De roep om standaardisatie, efficiency en transparantie op het gebied van data-uitwisseling wordt steeds sterker. Deze trend wordt gevoed door zowel initiatieven vanuit overheden als door de groeiende bewustwording in het bedrijfsleven. We horen steeds vaker: "Het werk dat op ons afkomt kunnen we niet aan, dit moeten we anders gaan organiseren. Slimmer met data omgaan is daarin essentieel."

Herken je dit en minstens zo belangrijk, erken je als organisatie dat dit een veranderproces is? Dan is er al een belangrijke stap gezet. De vraag die dan volgt is logischerwijs: hoe pakken we dat aan?

"OK, duidelijk, maar hoe dan?"

 

Vertrekpunt bepalen

Dit is natuurlijk afhankelijk van de huidige situatie en welke data er gedistribueerd gaat worden. Gaat het om data binnen jouw bedrijf, of betreft het ook data van anderen uit externe bronnen? Hoe zijn deze gegevens nu georganiseerd? De voorwaarde om dit succesvol te doen is slim gestructureerde data (zie ambitie 1). 

Welke specifieke vraagstukken je ook hebt, de basis is het structureren van masterdata. Vanuit deze basis zet je vervolgens de stap om data op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen voor het gebruik in andere applicaties. 

"Het laagdrempelig beschikbaar stellen van informatie zorgt voor grote besparingen in tijd en geld en reduceert fouten in datagebruik"

Laces Suite

 

Laces Suite

Met de LacesHub, onderdeel van de Laces Suite, publiceer je jouw slimme data en maak je het eenvoudig toepasbaar voor applicaties. Zowel binnen als buiten jouw organisatie. Natuurlijk blijf je de baas over jouw data en bepaal jij wie er onder welke voorwaarden kan beschikken over de gepubliceerde informatie.

Door het omarmen van open standaarden, zet je hiermee definitief de stap dat data altijd het uitgangspunt is en niet specifieke software. De zogeheten vendor lock-in wordt hiermee sterk gereduceerd, zowel voor jezelf als voor je partners.

Ons advies: Haak tijdig aan en begin met kleine stappen.

Meer weten?

We adviseren graag

Bekijk de applicaties in de Laces Suite of neem contact met ons op.

Producten Kennismaking