Integreren, werk integraal samen

  • de ultieme stap naar wederzijds datagebruik in een ecosysteem
  • maximaliseer winst in tijd, geld, effectiviteit en kwaliteit
  • faciliteer toepassingen die anders niet haalbaar zijn

Ambitie

De ambitie reikt verder dan het beschikbaar stellen van jouw data aan derden. Er is genoeg wederzijds belang om samen met (keten)partners centrale afspraken te maken hoe elkaars informatie te gebruiken. Het gaat namelijk om informatie over dezelfde "dingen". Echter, leidt het gebruiken van elkaars data toch tot problemen. 

Samen met enkele partners wil je het initiatief nemen om centrale afspraken te maken over de betekenis en uitwisseling van data. Samen met deze partners wil je een voortrekkersrol nemen om in jouw branche slimmer om te gaan met informatie. Wat ons betreft is het maken van deze centrale afspraken naar de toekomst toe dé logische visie om slim om te gaan met informatie. 

Beperkingen huidige situatie

Is in de huidige situatie jouw data slim gestructureerd (ambitie 1) én eenvoudig toegankelijk voor gebruik (ambitie 2)? Dan ben je als organisatie zeer ver op het gebied van datamanagement. Toch kent ook deze situatie beperkingen. Het toegankelijk maken van jouw data zorgt ervoor dat derden eenvoudig jouw informatie kunnen toepassen. Echter, dat is nog geen oplossing voor als je zelf de data van anderen wilt gebruiken.

Gevolg: bij het toepassen van data van derden loop je alsnog tegen beperkingen aan. Worden deze beperkingen ook bij anderen ervaren? Dan ontstaat het wederzijdse belang om hierover afspraken te maken.

Data integreren

 

Gewenste situatie

Met partners bereik je consensus over betekenis van dingen en link je elkaars informatie eenvoudig aan elkaar. Dit is oneindig schaalbaar en vervangt het over en weer fysiek transporteren van informatie voorgoed.
Het gevolg is winst in tijd, geld, effectiviteit en kwaliteit en het faciliteert toepassingen die anders niet mogelijk of rendabel zijn.

"Organisaties die deze ambitie hebben zijn absolute koplopers, de aanjagers binnen een keten."

 

Voor wie?

Organisaties die deze ambitie hebben zijn absolute koplopers, de aanjagers binnen een keten. Gedreven door maatschappelijk belang of commercieel gewin, altijd met de overtuiging dat centraal afspraken maken ten aanzien van data een absolute must is. Hierdoor wordt het mogelijk om winst in tijd en geld te behalen en initiatieven te starten die anders niet haalbaar zijn. Het gevolg is dat organisaties zich optimaal kunnen richten op hun core business en het leveren van toegevoegde waarde. Laat data helpen om te innoveren in plaats van ontwikkelingen te frustreren.

Herkenbaar? Ben je het eens met de volgende stelling? "Op het gebied van transparantie, efficiency en effectiviteit is er nog veel te winnen. Zeker als we bereid zijn met elkaar afspraken te maken." Dan is er voedingsbodem om aan de slag te gaan met deze ambitie.

"OK, duidelijk, maar hoe dan?"

 

Vertrekpunt bepalen

Hoe en waarmee te starten is afhankelijk van de huidige situatie. Zijn er bijvoorbeeld reeds initiatieven waar je op wilt aanhaken of sta je samen met partners aan het begin van deze ontwikkeling om gezamenlijk afspraken te maken ten aanzien van data? 

Hoe dan ook, de absolute voorwaarde is het zien van de noodzaak en/ of de enorme potentie hiervan. 

“Op het gebied van transparantie, efficiency en effectiviteit is er nog veel te winnen. Zeker als we bereid zijn met elkaar afspraken te maken”

Laces Suite

 

Laces Suite

De applicaties van de Laces Suite bieden jouw organisatie de tools om aan de slag te gaan. Van het slim structureren van data tot en met het optimaal uitwisselen van informatie.

Alles met als doel informatie op één plek te onderhouden en foutloos op iedere gewenste plek en wijze te kunnen (her)gebruiken. Natuurlijk blijf je baas over eigen data en bepaal jij wie er onder welke voorwaarden kan beschikken over de gepubliceerde informatie. Door het omarmen van open standaarden, zet je hiermee definitief de stap dat data altijd het uitgangspunt is en niet specifieke software. De zogeheten vendor lock-in wordt hiermee sterk gereduceerd, zowel voor jezelf als voor je partners.

Ons advies: neem het initiatief en pak de voortrekkersrol. 

Meer weten?

We adviseren graag

Bekijk de applicaties in de Laces Suite of neem contact met ons op.

Producten Kennismaking

Case